Forum


Powrót kryterium - wydłużenie gwarancji i rękojmi

I.

Iga .....

0

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane powyżej progów. Obligatoryjnie wymagana wartość gwarancji i rękojmi 36 miesięcy. Przedłużenie o następne miesiące jest dodatkowo punktowane.
W trakcie składania oferty przez platformę eZamawiający Market Planet w zakładce "kryteria oceny"jest wymóg wpisania w miesiącach wartości gwarancji i rękojmi i nie ma możliwości wpisania ich z przedrostkiem "o" (czyli o 12 czy o 24 mce). W związku z takim zapisem logiczne było dla nas jako Wykonawcy wpisanie całości wartości maksymalnej gwarancji (60 mcy czyli razem obligatoryjne 36 mcy i dodatkowe przedłużenie 24) ponieważ po wpisywaniu wartości 24 wygenerowany druk formularza ofertowego pokazywał:"wartość 24 mce" co dla nas było niejasne czy jest to wartość ogółem czy wartość wydłużenia i baliśmy się zaryzykować odrzucenie. Drugi wykonawca startujący w przetargu zrobił dokładnie tak samo. Przetarg został wygrany, ale Zamawiający uznał, że wydłużyliśmy gwarancje o 60 m-cy a nie o 24. I tak wpisał do umowy. Pomimo wyjaśnień z naszej strony i tego, że w identyczny sposób rozumował drugi Wykonawca składający ofertę co wskazywało na złe ustawienia formularza oferty na platformie Zamawiający zobligował nas do wydłużonego okresu gwarancji 36 + 60 czyli 96mcy. Czy mógł tak zrobić?
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane powyżej progów. Obligatoryjnie wymagana wartość gwarancji i rękojmi 36 miesięcy. Przedłużenie o następne miesiące jest dodatkowo punktowane. W trakcie składania oferty przez platformę eZamawiający Market Planet w zakładce "kryteria oceny"jest wymóg wpisania w miesiącach wartości gwarancji i rękojmi i nie ma możliwości wpisania ich z przedrostkiem "o" (czyli o 12 czy o 24 mce). W związku z takim zapisem logiczne było dla nas jako Wykonawcy wpisanie całości wartości maksymalnej gwarancji (60 mcy czyli razem obligatoryjne 36 mcy i dodatkowe przedłużenie 24) ponieważ po wpisywaniu wartości 24 wygenerowany druk formularza ofertowego pokazywał:"wartość 24 mce" co dla nas było niejasne czy jest to wartość ogółem czy wartość wydłużenia i baliśmy się zaryzykować odrzucenie. Drugi wykonawca startujący w przetargu zrobił dokładnie tak samo. Przetarg został wygrany, ale Zamawiający uznał, że wydłużyliśmy gwarancje o 60 m-cy a nie o 24. I tak wpisał do umowy. Pomimo wyjaśnień z naszej strony i tego, że w identyczny sposób rozumował drugi Wykonawca składający ofertę co wskazywało na złe ustawienia formularza oferty na platformie Zamawiający zobligował nas do wydłużonego okresu gwarancji 36 + 60 czyli 96mcy. Czy mógł tak zrobić?
0
2019-08-21 13:25 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

W tym wypadku mniejsza o to jak wpisywać można było w formularzu, natomiast istotnym jest jakie zapisy zostały zawarte w siwz w sposobie liczenia i wpisywania do oferty. Czy były tam zapisy o ile m-cy, czy tylko ile m-cy.
W tym wypadku mniejsza o to jak wpisywać można było w formularzu, natomiast istotnym jest jakie zapisy zostały zawarte w siwz w sposobie liczenia i wpisywania do oferty. Czy były tam zapisy o ile m-cy, czy tylko ile m-cy.
0
2019-08-21 14:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy