Forum


Powrót Czy robić i kiedy ponowną ocenę ofert

A.

Anna .....

Fachowiec 131

W dniu 16.08.2019 r. Kierownik Zamawiającego zatwierdził ocenę ofert, natomiast wcześniej tj. w dniu 13.08.2019 r. Zamawiający przesłał prośbę o przesunięcie terminu związania ofertą do Wykonawców. Do dnia 21 sierpnia (kończył się termin związania ofertą) dwóch wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą – jeden na 2 pozycji w rankingu, drugi na ostatniej tj. na 5 pozycji w rankingu). I w rankingu nie zmieniła się punktacja, tylko dwóch co nie wyraziło zgody, będzie odrzuconych.
W dniu 19 sierpnia zostało wysłane do wykonawcy wezwanie do złożenia dokumentów na art. 26.2 Pzp.
Pytanie: Czy powinna być sporządzona ponowna ocena ofert (ranking) przed wezwaniem na art. 26.2 Pzp? Czy mogę zrobić to przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy wystarczy, że komisja przetargowa opisze to w protokole wewnętrznym, że te dwie oferty będą podlegać odrzuceniu.
W dniu 16.08.2019 r. Kierownik Zamawiającego zatwierdził ocenę ofert, natomiast wcześniej tj. w dniu 13.08.2019 r. Zamawiający przesłał prośbę o przesunięcie terminu związania ofertą do Wykonawców. Do dnia 21 sierpnia (kończył się termin związania ofertą) dwóch wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą – jeden na 2 pozycji w rankingu, drugi na ostatniej tj. na 5 pozycji w rankingu). I w rankingu nie zmieniła się punktacja, tylko dwóch co nie wyraziło zgody, będzie odrzuconych. W dniu 19 sierpnia zostało wysłane do wykonawcy wezwanie do złożenia dokumentów na art. 26.2 Pzp. Pytanie: Czy powinna być sporządzona ponowna ocena ofert (ranking) przed wezwaniem na art. 26.2 Pzp? Czy mogę zrobić to przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy wystarczy, że komisja przetargowa opisze to w protokole wewnętrznym, że te dwie oferty będą podlegać odrzuceniu.
0
2019-08-21 15:08 0

J.

Jagoda .....

49

Ranking robi się z uwzględnieniem ofert niepodlegających odrzuceniu - ten warunek został spełniony, ponieważ w dniu oceny ofert były one ważne.
Według mnie, jeśli ten oceniony najwyżej wykonawca przekaże dokumentację, która potwierdza, że nie podlega wykluczeniu (niezależnie od tego czy będziemy go wzywać jeszcze z ust. 4 czy od razu nam wszystko przedstawi), nie robiłabym drugiego rankingu. Informację o odrzuceniu osobiście wpisuję w informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku, kiedy miałby podlegać wyłączeniu to moim zdaniem należałoby zrobić drugi ranking, żeby wybrać kolejnego wykonawcę...
Ranking robi się z uwzględnieniem ofert niepodlegających odrzuceniu - ten warunek został spełniony, ponieważ w dniu oceny ofert były one ważne. Według mnie, jeśli ten oceniony najwyżej wykonawca przekaże dokumentację, która potwierdza, że nie podlega wykluczeniu (niezależnie od tego czy będziemy go wzywać jeszcze z ust. 4 czy od razu nam wszystko przedstawi), nie robiłabym drugiego rankingu. Informację o odrzuceniu osobiście wpisuję w informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, kiedy miałby podlegać wyłączeniu to moim zdaniem należałoby zrobić drugi ranking, żeby wybrać kolejnego wykonawcę...
0
2019-08-22 10:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy