Forum


Powrót Budowa

M.

Marcin .....

2

Dzień dobry wszystkim. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Na początku pokrótce opisuje całą sytuację, jestem ZAMAWIAJĄCYM.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę, zgłosił się jeden wykonawca.
Wykonawca zaproponował kwotę wyższą niż zakładaliśmy, kwota ta została ustalona na podstawie programu inwestycyjnego, przedmiaru robót, BRAKUJE natomiast kosztorysu.
Powstała kwestia unieważnienia postępowania. Jedni są za unieważnieniem postępowania , gdyż nie ma kosztorysu mimo , że kierownik zamawiającego zapewnia , że są dodatkowe środki przeznaczone na realizację inwestycji. Ja natomiast stwierdzam, że nie ma podstaw do unieważnienia postępowania gdyż art.93 ust.1 pkt 4 PZP pozwala na przeprowadzenie postępowania w takim przypadku. Zatem czy w takim przypadku winno się unieważnić postępowanie, czy można je przeprowadzić dalej? Czy kosztorys jest obligatoryjną przesłanką do unieważnienia postępowania? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dzień dobry wszystkim. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Na początku pokrótce opisuje całą sytuację, jestem ZAMAWIAJĄCYM. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę, zgłosił się jeden wykonawca. Wykonawca zaproponował kwotę wyższą niż zakładaliśmy, kwota ta została ustalona na podstawie programu inwestycyjnego, przedmiaru robót, BRAKUJE natomiast kosztorysu. Powstała kwestia unieważnienia postępowania. Jedni są za unieważnieniem postępowania , gdyż nie ma kosztorysu mimo , że kierownik zamawiającego zapewnia , że są dodatkowe środki przeznaczone na realizację inwestycji. Ja natomiast stwierdzam, że nie ma podstaw do unieważnienia postępowania gdyż art.93 ust.1 pkt 4 PZP pozwala na przeprowadzenie postępowania w takim przypadku. Zatem czy w takim przypadku winno się unieważnić postępowanie, czy można je przeprowadzić dalej? Czy kosztorys jest obligatoryjną przesłanką do unieważnienia postępowania? Bardzo proszę o odpowiedź.
0
2019-08-22 17:50 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Jakie jest wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe? Jeżeli ryczałtowe to kosztorys nie jest aż tak potrzebny, co napisał zamawiający w SIWZ odnośnie kosztorysu?
Jakie jest wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe? Jeżeli ryczałtowe to kosztorys nie jest aż tak potrzebny, co napisał zamawiający w SIWZ odnośnie kosztorysu?
0
2019-08-23 08:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy