Forum


Powrót Wartość umowy w wolnej ręce

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Prowadząc postepowanie w PN niejednokrotnie zdarza sie że cena oferty najkorzystniejszej a w efekcie wartość umowy jest znacznie wyższa od wartości zamówienia (powiększonej o VAT) i kwoty którą pierwotnie zamawiający zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. Tak działa wolny rynek że potrafi cene wywindować w górę. Jeśli bardzo zamawiającemu zalezy na zawarciu umowy i znajduje dodatkowe środki to zawiera umowę, nie bacząc że jej wartość może znacznie odbiegac od pierwotnych założeń. Pytanie jest jednak takie czy w przypadku trybu niekonkurencyjnego np WR gdyby doszło do zawarcia umowy o wartości znacznie przekraczającej założone wartości organy kontroli będą miały podstawe ją negować. Oczywiście przy założeniu że inne elementy postepowania - przesłanki, sposób prowadzenia negocjacji itp są w porządku.
Prowadząc postepowanie w PN niejednokrotnie zdarza sie że cena oferty najkorzystniejszej a w efekcie wartość umowy jest znacznie wyższa od wartości zamówienia (powiększonej o VAT) i kwoty którą pierwotnie zamawiający zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. Tak działa wolny rynek że potrafi cene wywindować w górę. Jeśli bardzo zamawiającemu zalezy na zawarciu umowy i znajduje dodatkowe środki to zawiera umowę, nie bacząc że jej wartość może znacznie odbiegac od pierwotnych założeń. Pytanie jest jednak takie czy w przypadku trybu niekonkurencyjnego np WR gdyby doszło do zawarcia umowy o wartości znacznie przekraczającej założone wartości organy kontroli będą miały podstawe ją negować. Oczywiście przy założeniu że inne elementy postepowania - przesłanki, sposób prowadzenia negocjacji itp są w porządku.
0
2019-08-23 06:59 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Nie znam takiego przypadku i nie sądzę, aby kontrola mogła się do tego przyczepić. Oni z reguły badają zgodność z przepisami i regulaminami. Poza tym wydaje mi się, że sam fakt, że oferta z WR jest o wyższej wartości niż zakładano przewrotnie może świadczyć również o tym, że na wolnym rynku w trybie konkurencyjnym ceny będą podobne i tym samym przeprowadzanie kolejnej procedury konkurencyjnej też ekonomicznie jest nieuzasadnione. Tłumaczenie trochę pokrętne, ale kto mi udowodni, że mijam się prawdą.
Nie znam takiego przypadku i nie sądzę, aby kontrola mogła się do tego przyczepić. Oni z reguły badają zgodność z przepisami i regulaminami. Poza tym wydaje mi się, że sam fakt, że oferta z WR jest o wyższej wartości niż zakładano przewrotnie może świadczyć również o tym, że na wolnym rynku w trybie konkurencyjnym ceny będą podobne i tym samym przeprowadzanie kolejnej procedury konkurencyjnej też ekonomicznie jest nieuzasadnione. Tłumaczenie trochę pokrętne, ale kto mi udowodni, że mijam się prawdą.
0
2019-08-23 07:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy