Forum


Powrót Cena za wykonanie zamówienia

K.

Katarzyna .....

26

Jak prawidłowo uwzględnić w siwz sposób obliczenia ceny gdy na tę samą usługę która jest objęta przedmiotem zamówienia, Wykonawcy: jedni nie są płatnikami podatku od towarów i usług a inni są?
Czy w takiej sytuacji najlepiej żądać podania w ofercie tylko ceny ryczałtowej brutto za usługę będącą przedmiotem zamówienia?
Jak prawidłowo uwzględnić w siwz sposób obliczenia ceny gdy na tę samą usługę która jest objęta przedmiotem zamówienia, Wykonawcy: jedni nie są płatnikami podatku od towarów i usług a inni są? Czy w takiej sytuacji najlepiej żądać podania w ofercie tylko ceny ryczałtowej brutto za usługę będącą przedmiotem zamówienia?
0
2019-08-28 21:43 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Zawsze cena brutto (to jest cena jaką zobowiązuje się zapłacić Zamawiający za wykonanie zadani) i to niezależnie czy VAT zwykły czy odwrócony.
Zawsze cena brutto (to jest cena jaką zobowiązuje się zapłacić Zamawiający za wykonanie zadani) i to niezależnie czy VAT zwykły czy odwrócony.
0
2019-08-29 09:20 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy