Forum


Powrót JEDZ w konsorcjum a zależność od innych podmiotów

K.

Kamil .....

2

Dzień dobry,

Jeden z konsorcjantów wypełnia swój JEDZ, w części II C należy zaznaczyć czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych w części IV itd. Jeśli spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. zatrudnienie konkretnej liczby osób następuje łącznie i to drugi konsorcjant zatrudnia te osoby, to czy w na to pytanie należy odpowiedzieć TAK czy NIE? Nie jest to przecież podmiot trzeci, ponieważ występują razem w konsorcjum, ale nie jestem do końca pewny odpowiedzi TAK, bo przecież zatrudnienie tych osób nie będzie zdolnością konsorcjanta, który wypełnia ten JEDZ a tego drugiego.
Dzień dobry, Jeden z konsorcjantów wypełnia swój JEDZ, w części II C należy zaznaczyć czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych w części IV itd. Jeśli spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. zatrudnienie konkretnej liczby osób następuje łącznie i to drugi konsorcjant zatrudnia te osoby, to czy w na to pytanie należy odpowiedzieć TAK czy NIE? Nie jest to przecież podmiot trzeci, ponieważ występują razem w konsorcjum, ale nie jestem do końca pewny odpowiedzi TAK, bo przecież zatrudnienie tych osób nie będzie zdolnością konsorcjanta, który wypełnia ten JEDZ a tego drugiego.
0
2019-09-02 11:02 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli do spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest wykazywany podmiot trzeci to żaden z Parterów konsorcjum nie wypełnia części dotyczącej podmiotu trzeciego.
JEDZ wypełnia każdy Partner wchodzący w skład konsorcjum - każdy w swoim zakresie.
Jeżeli do spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest wykazywany podmiot trzeci to żaden z Parterów konsorcjum nie wypełnia części dotyczącej podmiotu trzeciego. JEDZ wypełnia każdy Partner wchodzący w skład konsorcjum - każdy w swoim zakresie.
0
2019-09-02 11:33 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy