Forum


Powrót Kryteria oceny ofert - roboty budowlane

A.

Agnieszka .....

11

Zamawiający realizuje przetarg nieograniczony na roboty budowlane - powszechne, standardowe typu konserwacja stolarki okiennej, malowanie ścian, wymiana drzwi itp.
Zamawiający wyszedł z założenia, że są to roboty zwyczajne, nieskomplikowane, porównywalne w swej cenie z występującymi na rynku, pozycje kosztorysowe są oczywiste, proste jednoznacznie dorozumiane, roboty nie wymagają szczególnych uprawnień, wystarczy tzw. \"malarz pokojowy\". Wobec powyższego zastosowano kryterium jako jedyne \"cena\". Uważam, że powyższe jej poprawne i zgodne z PZP co do zasady przyjmując oczywiście, że mowa jest o robotach faktycznie podstawowych, nieskomplikowanych.
Czy Państwo uważacie podobnie?
Zamawiający realizuje przetarg nieograniczony na roboty budowlane - powszechne, standardowe typu konserwacja stolarki okiennej, malowanie ścian, wymiana drzwi itp. Zamawiający wyszedł z założenia, że są to roboty zwyczajne, nieskomplikowane, porównywalne w swej cenie z występującymi na rynku, pozycje kosztorysowe są oczywiste, proste jednoznacznie dorozumiane, roboty nie wymagają szczególnych uprawnień, wystarczy tzw. \"malarz pokojowy\". Wobec powyższego zastosowano kryterium jako jedyne \"cena\". Uważam, że powyższe jej poprawne i zgodne z PZP co do zasady przyjmując oczywiście, że mowa jest o robotach faktycznie podstawowych, nieskomplikowanych. Czy Państwo uważacie podobnie?
1
2016-04-03 14:26 0

A.

Anna .....

0

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert tylko na zasadzie wyjątku. A mianowicie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Do katalogu zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych nie można natomiast zaliczyć żadnych zamówień, do których realizacji wymagane są określone uprawnienia, zezwolenia czy wiedza specjalistyczna. Myślę podobnie że wszystko jest poprawnie i zgodne z PZP.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert tylko na zasadzie wyjątku. A mianowicie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Do katalogu zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych nie można natomiast zaliczyć żadnych zamówień, do których realizacji wymagane są określone uprawnienia, zezwolenia czy wiedza specjalistyczna. Myślę podobnie że wszystko jest poprawnie i zgodne z PZP.
0
2016-04-04 12:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy