Forum


Powrót Przetarg nieograniczony z akcją elektroniczną

M.

Monika .....

27

Jak wygląda aukcja elektroniczna w przetargu nieograniczonym krok po kroku? Postępowanie będzie powyżej progów (pełna elektronizacja). Rozumiem,że jest publiczne otwarcie ofert wraz podaniem kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz dodatkowo zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej/platformie zakupowej. Następnie bada oferty pod względem odrzucenia? (art. 91a ust.1). Następnie jeśli będą ważne co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu zapraszam do aukcji wykonawców. Czy to jest dobra kolejność? Jak ma się badanie ofert pod względem braku podstaw do odrzucenia np. rażąco niska cena a aukcja elektroniczna (czy mam badać rażąco niską cenę jak już będę mieć ostateczną cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej? Rozumiem, że po aukcji elektronicznej dopiero wzywam wykonawcę, który ma najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów? Pierwszy raz będę stosować aukcję elektroniczną za wskazówki i pomoc będę wdzięczna.
Jak wygląda aukcja elektroniczna w przetargu nieograniczonym krok po kroku? Postępowanie będzie powyżej progów (pełna elektronizacja). Rozumiem,że jest publiczne otwarcie ofert wraz podaniem kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz dodatkowo zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej/platformie zakupowej. Następnie bada oferty pod względem odrzucenia? (art. 91a ust.1). Następnie jeśli będą ważne co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu zapraszam do aukcji wykonawców. Czy to jest dobra kolejność? Jak ma się badanie ofert pod względem braku podstaw do odrzucenia np. rażąco niska cena a aukcja elektroniczna (czy mam badać rażąco niską cenę jak już będę mieć ostateczną cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej? Rozumiem, że po aukcji elektronicznej dopiero wzywam wykonawcę, który ma najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów? Pierwszy raz będę stosować aukcję elektroniczną za wskazówki i pomoc będę wdzięczna.
0
2019-09-04 09:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy