Forum


Powrót wolna reka powyżej progu?

A.

Anna .....

30

Witam,
chciałam się podpytać w pewnej kwestii;
przygotowujemy się do postępowania WR na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (szkolenia).
Pierwotne dwa ogłoszenia były przeprowadzane powyżej progu na podstawie art. 138n ppkt.1. Brak ofert.
Moje pytanie: Czy WR również należy przeprowadzić w procedurze powyzej progu? Jeżeli tak, to czy jest wówczas obowiązek poinformowania o tym fakcie Prezesa UZP?
Witam, chciałam się podpytać w pewnej kwestii; przygotowujemy się do postępowania WR na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (szkolenia). Pierwotne dwa ogłoszenia były przeprowadzane powyżej progu na podstawie art. 138n ppkt.1. Brak ofert. Moje pytanie: Czy WR również należy przeprowadzić w procedurze powyzej progu? Jeżeli tak, to czy jest wówczas obowiązek poinformowania o tym fakcie Prezesa UZP?
0
2019-09-04 12:45 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

dla usług społecznych obowiązują inne progi i inny tryb (art. 138 g)
dla usług społecznych obowiązują inne progi i inny tryb (art. 138 g)
0
2019-09-04 13:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy