Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - procent od wartości umowy, a wartość kosztorysu powykonawczego

M.

Mariusz .....

14

Powiem szczerze rzadko mam potrzebę żądania zabezpieczenia i jakoś nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Mam określone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% wartości umowy, Wykonawca wnosi mi je w formie gwarancji. Po zakończonych robotach i ustaleniach końcowych wychodzi, że kwota wynikająca z kosztorysu powykonawczego różni się od pierwotnej. Czy w związku z tym, powinienem żądać aby zabezpieczenie na okres gwarancji, czyli te 30% odpowiadało wartości kosztorysu powykonawczego czy zostaje wszystko wg pierwotnych ustaleń. Bo Wykonawca mnie uświadomił, że czasami w wyniku różnic powstałych na etapie wykonawstwa Zamawiający nakazywał aktualizację kwoty zabezpieczenia adekwatnie do kwoty ostatecznej po wykonaniu robót.
Powiem szczerze rzadko mam potrzebę żądania zabezpieczenia i jakoś nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Mam określone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% wartości umowy, Wykonawca wnosi mi je w formie gwarancji. Po zakończonych robotach i ustaleniach końcowych wychodzi, że kwota wynikająca z kosztorysu powykonawczego różni się od pierwotnej. Czy w związku z tym, powinienem żądać aby zabezpieczenie na okres gwarancji, czyli te 30% odpowiadało wartości kosztorysu powykonawczego czy zostaje wszystko wg pierwotnych ustaleń. Bo Wykonawca mnie uświadomił, że czasami w wyniku różnic powstałych na etapie wykonawstwa Zamawiający nakazywał aktualizację kwoty zabezpieczenia adekwatnie do kwoty ostatecznej po wykonaniu robót.
0
2016-09-28 11:29 0

W.

Walentyna .....

20

Moim zdaniem należy zostawić tak jak zostało to wpisane do zawartej umowy. Nigdzie nie znajdziemy w ustawie , że 30% należy aktualizować czy też dostosować do aktualnej wartości zamówienia.
Wykonawca najchętniej zabrałby wszystko po wykonaniu robót.
Moim zdaniem należy zostawić tak jak zostało to wpisane do zawartej umowy. Nigdzie nie znajdziemy w ustawie , że 30% należy aktualizować czy też dostosować do aktualnej wartości zamówienia. Wykonawca najchętniej zabrałby wszystko po wykonaniu robót.
1
2016-09-28 11:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy