Forum


Powrót podmiot trzeci w dostawach

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Jeżeli przedmiotem jest dostawa i zamawiający stawia warunek dot. zdolności technicznych/zawodowych i wykonawca ma zrealizować np. minimum 3 dostawy urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych, to czy wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów tj. podmiotów trzecich
Jeżeli przedmiotem jest dostawa i zamawiający stawia warunek dot. zdolności technicznych/zawodowych i wykonawca ma zrealizować np. minimum 3 dostawy urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych, to czy wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów tj. podmiotów trzecich
0
2019-09-09 08:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Może, przesądza o tym art. 22a ust. 1, dodatkowo przepis art. 22 a ust. 4 nie przesądza że w przypadku dostaw ten podmiot trzeci musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Może, przesądza o tym art. 22a ust. 1, dodatkowo przepis art. 22 a ust. 4 nie przesądza że w przypadku dostaw ten podmiot trzeci musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.
0
2019-09-09 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy