Forum


Powrót potwierdzenie wykonania robót budowlanych

A.

Agnieszka .....

12

Wykonawca w konsorcjum wykonał wymagane przez Zamawiającego roboty budowlane. Czy należy badać zakres wykonanych robót Wykonawcy, czy przyjąć takie referencje? Po odjęciu zakresu wykonanych robót przez innych członków konsorcjum Wykonawca mógłby nie spełniać warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia.
Wykonawca w konsorcjum wykonał wymagane przez Zamawiającego roboty budowlane. Czy należy badać zakres wykonanych robót Wykonawcy, czy przyjąć takie referencje? Po odjęciu zakresu wykonanych robót przez innych członków konsorcjum Wykonawca mógłby nie spełniać warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia.
0
2019-09-09 10:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Trochę niejasno określone. Najpierw trzeba określić jaki warunek postawił zamawiający w SIWZ, potem sprawdzić czy ten warunek spełnił wykonawca (bądź jego konsorcjant) czy ewentualnie podmiot trzeci. Jeżeli wykonawca powołuje się na robotę wykonaną w ramach konsorcjum w innym przetargu, to trzeba zbadać jaki był jego rzeczywisty zakres wykonania zamówienia (co dokładnie zrobił i czy spełnia warunek zamawiającego).
Trochę niejasno określone. Najpierw trzeba określić jaki warunek postawił zamawiający w SIWZ, potem sprawdzić czy ten warunek spełnił wykonawca (bądź jego konsorcjant) czy ewentualnie podmiot trzeci. Jeżeli wykonawca powołuje się na robotę wykonaną w ramach konsorcjum w innym przetargu, to trzeba zbadać jaki był jego rzeczywisty zakres wykonania zamówienia (co dokładnie zrobił i czy spełnia warunek zamawiającego).
0
2019-09-09 10:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy