Forum


Powrót Kryteria oceny ofert - dostawy i usługi

A.

Agnieszka .....

11

Zamawiający w PN na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze) jako kryterium wpisał: cena - 40%, rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 60% (tj. liczba pozycji asortymentowych oferowanych przez Wykonawcę zgodna z wymaganiami Zamawiającego - produkty oryginalne określone przez producenta sprzętu / liczbę pozycji asortymentowych stanowiących przedmiot zamówienia ogółem). Dokonując symulacji kryterium okazało się, że przy stosowaniu przez Wykonawców odpowiednich proporcji i cen nie występuje ograniczenie dostępu do zamówienia przez Wykonawców stosujących tzw. zamienniki, ani utrudnienie do pozyskania zamówienia.
Powyższe w ubiegłym roku spowodowało zakup materiałów oryginalnych, kontrole zaakceptowały powyższe jako zgodne z PZP. Zamawiający zaczął również wpisywać do SIWZ wymóg aby oferowane materiały były dopuszczone do obrotu na terenie UE, gdzie akurat dla Zamawiającego miało to znaczenie.
Co Państwo sądzicie w tym zakresie?
Zamawiający w PN na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze) jako kryterium wpisał: cena - 40%, rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 60% (tj. liczba pozycji asortymentowych oferowanych przez Wykonawcę zgodna z wymaganiami Zamawiającego - produkty oryginalne określone przez producenta sprzętu / liczbę pozycji asortymentowych stanowiących przedmiot zamówienia ogółem). Dokonując symulacji kryterium okazało się, że przy stosowaniu przez Wykonawców odpowiednich proporcji i cen nie występuje ograniczenie dostępu do zamówienia przez Wykonawców stosujących tzw. zamienniki, ani utrudnienie do pozyskania zamówienia. Powyższe w ubiegłym roku spowodowało zakup materiałów oryginalnych, kontrole zaakceptowały powyższe jako zgodne z PZP. Zamawiający zaczął również wpisywać do SIWZ wymóg aby oferowane materiały były dopuszczone do obrotu na terenie UE, gdzie akurat dla Zamawiającego miało to znaczenie. Co Państwo sądzicie w tym zakresie?
1
2016-04-03 14:41 0

Tomasz Łągiewka

2

Dla mnie takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne, choć słyszałem już głosy, że jest ono na granicy prawa. Ale kilka lat temu, gdy byliśmy na arbitrażu, wtedy gdy jeszcze orzekał skład 3-sobowy i Zespół Arbitrów mógł z urzędu zakwestionować chociażby poprawność zapisów siwz niezależnie od zarzutów postawionych w odwołaniu, to takie kryteria nie wydały im się niepoprawne.
Stosuję je od wielu lat i coś mi się wydaje, że w mojej poprzedniej firmie zamawiającej byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy odważyli się na kryterium "rodzaj materiałów eksploatacyjnych", oceniając tak naprawdę to czy wykonawca daje oryginalne materiały czy zamienniki. Wyglądało to u nas tak:
a) cena (Ca) 55 %, (to zaczęło się z 10 lat temu, więc waga ceny musiała być powyżej 50 %)
b) rodzaj materiałów eksploatacyjnych (Rm) 45 %
- materiały eksploatacyjne producentów urządzeń
wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ 100 pkt
- materiały eksploatacyjne częściowo producentów urządzeń wskazanych
w załączniku nr 1 do SIWZ i częściowo innych producentów 10 pkt
- materiały eksploatacyjne w całości innych producentów 2 pkt
To zawsze się sprawdzało i zawsze mieliśmy oryginały :)
Dla mnie takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne, choć słyszałem już głosy, że jest ono na granicy prawa. Ale kilka lat temu, gdy byliśmy na arbitrażu, wtedy gdy jeszcze orzekał skład 3-sobowy i Zespół Arbitrów mógł z urzędu zakwestionować chociażby poprawność zapisów siwz niezależnie od zarzutów postawionych w odwołaniu, to takie kryteria nie wydały im się niepoprawne. Stosuję je od wielu lat i coś mi się wydaje, że w mojej poprzedniej firmie zamawiającej byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy odważyli się na kryterium "rodzaj materiałów eksploatacyjnych", oceniając tak naprawdę to czy wykonawca daje oryginalne materiały czy zamienniki. Wyglądało to u nas tak: a) cena (Ca) 55 %, (to zaczęło się z 10 lat temu, więc waga ceny musiała być powyżej 50 %) b) rodzaj materiałów eksploatacyjnych (Rm) 45 % - materiały eksploatacyjne producentów urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ 100 pkt - materiały eksploatacyjne częściowo producentów urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ i częściowo innych producentów 10 pkt - materiały eksploatacyjne w całości innych producentów 2 pkt To zawsze się sprawdzało i zawsze mieliśmy oryginały :)
0
2016-04-05 06:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy