Forum


Powrót Wadium - czy po terminie???

A.

Anna .....

6

W postępowaniu elektronicznym wpłaciliśmy wadium w pieniądzu 22.08 .2019 o godzinie 12.30
Do oferty dołączyłam potwierdzenie wpłaty i podpisałam o godzinie 13.09 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ofertę złożyłam na platformie 22.08.2019 o godzinie 13.35.
Otwarcie ofert miało miejsce 23.08.2019 o godzinie 10.00.
Dzis otrzymałam informację o odrzuceniu mojej oferty w związku z wpłata wadium po terminie (23. 08. 2019 godz. 10.16)

Proszę wyjaśnijcie mi czy w momencie elektronizacji i różnych terminach przelewów międzybankowych potwierdzenie wpłaty wadium podpisane elektronicznie nie jest
potwierdzeniem jego faktycznej wpłaty? Czy w dalszym ciagu pokutuje bzdurny zapias o wpływie na konto?
Jesli tak to w jakim celu załącza sie potwierdzenie wpłaty na platformę????
W postępowaniu elektronicznym wpłaciliśmy wadium w pieniądzu 22.08 .2019 o godzinie 12.30 Do oferty dołączyłam potwierdzenie wpłaty i podpisałam o godzinie 13.09 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę złożyłam na platformie 22.08.2019 o godzinie 13.35. Otwarcie ofert miało miejsce 23.08.2019 o godzinie 10.00. Dzis otrzymałam informację o odrzuceniu mojej oferty w związku z wpłata wadium po terminie (23. 08. 2019 godz. 10.16) Proszę wyjaśnijcie mi czy w momencie elektronizacji i różnych terminach przelewów międzybankowych potwierdzenie wpłaty wadium podpisane elektronicznie nie jest potwierdzeniem jego faktycznej wpłaty? Czy w dalszym ciagu pokutuje bzdurny zapias o wpływie na konto? Jesli tak to w jakim celu załącza sie potwierdzenie wpłaty na platformę????
0
2019-09-10 11:23 0

M.

Małgorzata .....

4

Złożenie dyspozycji przelewu określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lutego 2019 r., sygn. akt KIO/KD 8/19).
Złożenie dyspozycji przelewu określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lutego 2019 r., sygn. akt KIO/KD 8/19).
0
2019-09-10 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy