Forum


Powrót omyłka rachunkowa czy inna omyłka

A.

Anna .....

6

Szanowni Państwo, proszę o pomoc w jakim trybie należy dokonać poprawienia?
"termin realizacji: od podpisania umowy do 31.03.2022
w formularzu oferty Wykonawca musiał podać cenę za kwartał i za całość (Zamawiający nie podał liczby kwartałów)
Wykonawca podał cenę za kwartał ale przemnożył przez 6 kwartałów.
Z terminu realizacji można domniemać że jest 10 kwartałów."
Szanowni Państwo, proszę o pomoc w jakim trybie należy dokonać poprawienia? "termin realizacji: od podpisania umowy do 31.03.2022 w formularzu oferty Wykonawca musiał podać cenę za kwartał i za całość (Zamawiający nie podał liczby kwartałów) Wykonawca podał cenę za kwartał ale przemnożył przez 6 kwartałów. Z terminu realizacji można domniemać że jest 10 kwartałów."
0
2019-09-10 12:20 0

M.

Mariusz .....

14

Jak widzę domniemanie w kontekście prawidłowego wyliczenia ceny końcowej to raczej do unieważnienia. Bo jak poprawić coś, co ma wpływ na prawidłowe obliczenie ceny. Rozumiem gdyby w ofercie było do wpisana cen całkowita i osobno z podaniem ceny za dany kwartał, która po przemnożeniu przez ilość kwartałów dałaby cenę wyjściową całkowitą podaną wcześniej. A jesli wyznacznikiem ceny jest cena za kwartał i nie jest podane wprost przez ile kwartałów należy pomnożyć to coś nie halo jest.
Jak widzę domniemanie w kontekście prawidłowego wyliczenia ceny końcowej to raczej do unieważnienia. Bo jak poprawić coś, co ma wpływ na prawidłowe obliczenie ceny. Rozumiem gdyby w ofercie było do wpisana cen całkowita i osobno z podaniem ceny za dany kwartał, która po przemnożeniu przez ilość kwartałów dałaby cenę wyjściową całkowitą podaną wcześniej. A jesli wyznacznikiem ceny jest cena za kwartał i nie jest podane wprost przez ile kwartałów należy pomnożyć to coś nie halo jest.
0
2019-09-10 13:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy