Forum


Powrót Nieodszyfrowana oferta

M.

Małgorzata .....

3

Do postępowania wpłynęła jedna „oferta”, która podczas deszyfrowania nie została odszyfrowana. Plik został wysyłany do miniPortalu z prośbą o informacje błędu, w odpowiedzi otrzymaliśmy że Wykonawca zaszyfrował kluczem z innego postępowania, więc Zamawiający nie może takiej oferty odszyfrować. W związku z powyższym mam pytania:
1. Czy Zamawiający zaszyfrowany plik traktuje jako ofertę i odrzuca ja na podstawie art. 89 ust.1, pkt.1 w związku z art. 10 ust. 5a ustawy? Czy jednak nie traktuje jej jako oferty i plik z ofertą nie wymaga odrzucenia? W sumie Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy to jest oferta czy inny dokument, który przesłał wykonawca.
2. Czy unieważnienia postępowania powinno być zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu? Czy samo unieważnienie wystarczy czy jest konieczna informacja o nieodszyfrowanym pliku?
3. Czy jeśli powyższe postępowania potraktujemy jako postępowanie bez ofert możemy ponowić zamówienie jako zamówienie z wolnej ręki?
Do postępowania wpłynęła jedna „oferta”, która podczas deszyfrowania nie została odszyfrowana. Plik został wysyłany do miniPortalu z prośbą o informacje błędu, w odpowiedzi otrzymaliśmy że Wykonawca zaszyfrował kluczem z innego postępowania, więc Zamawiający nie może takiej oferty odszyfrować. W związku z powyższym mam pytania: 1. Czy Zamawiający zaszyfrowany plik traktuje jako ofertę i odrzuca ja na podstawie art. 89 ust.1, pkt.1 w związku z art. 10 ust. 5a ustawy? Czy jednak nie traktuje jej jako oferty i plik z ofertą nie wymaga odrzucenia? W sumie Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy to jest oferta czy inny dokument, który przesłał wykonawca. 2. Czy unieważnienia postępowania powinno być zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu? Czy samo unieważnienie wystarczy czy jest konieczna informacja o nieodszyfrowanym pliku? 3. Czy jeśli powyższe postępowania potraktujemy jako postępowanie bez ofert możemy ponowić zamówienie jako zamówienie z wolnej ręki?
0
2019-09-11 11:46 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

1. KIO 994/19 - można odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
2. tak, w uzasadnieniu faktycznym trzeba opisać dlaczego nie doszło do otwarcia pliku
3. nie, w art. 67 ust. 1 pkt 4 - nie ma tu niezgodności z OPZ
1. KIO 994/19 - można odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 2. tak, w uzasadnieniu faktycznym trzeba opisać dlaczego nie doszło do otwarcia pliku 3. nie, w art. 67 ust. 1 pkt 4 - nie ma tu niezgodności z OPZ
0
2019-09-11 12:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy