Forum


Powrót Sumowanie zamówień

J.

Justyna .....

0

Proszę o udzielenie pomocy w temacie sumowania zamówień.
Przeprowadzamy w jednostce bardzo dużo postępowań do 30 tys. euro, regulaminowych dotyczących sporządzania opinii i ekspertyz techniczno-budowlanych, mających na celu pokazanie aktualnego stanu technicznego budynków. Postępowania te są sumowane, a ich łączna wartość jest już znana na początku roku. Jednakże pozostajemy przy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Obecnie dojdą dwa postępowania o wartości szacunkowej ok 50 tys. jedno, czyli razem ok 100 tys. i będą dotyczyły sporządzenie audytu energetycznego, projektu oświetlenia budynków, projektów c.o., c.w, projektu wymiany instalacji wod.-kan., projektu wydzielenia pomieszczeń i zmiany ich funkcji, projektu docieplenie ścian oraz projektu remontu dachu stropów i klatki schodowej. Powyższe łączy to, że mogłyby zostać wykonane przez jednego Wykonawcę, mają trochę inne funkcje i służą trochę innemu celowi, gdyż w przypadku tych drugich wiemy dokładnie co planujemy zrobić w tych budynkach, jeśli chodzi o czas to te pierwsze robimy cyklicznie przez cały rok, te drugie przypadły nam dopiero teraz. Nie były uwzględnione w planie zamówień publicznych. Czy wszystkie te postępowania należy zsumować? Czy te dwa ostatnie zrobić odrębnym postępowaniem? Jeśli je połączymy wchodzimy już w stosowanie ustawy, jeśli nie będą do 30 tys euro. Jednakże nie chcemy zarzutu, że specjalnie zamówienie zostało dzielone celem uniknięcia ustawy.
Proszę o udzielenie pomocy w temacie sumowania zamówień. Przeprowadzamy w jednostce bardzo dużo postępowań do 30 tys. euro, regulaminowych dotyczących sporządzania opinii i ekspertyz techniczno-budowlanych, mających na celu pokazanie aktualnego stanu technicznego budynków. Postępowania te są sumowane, a ich łączna wartość jest już znana na początku roku. Jednakże pozostajemy przy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Obecnie dojdą dwa postępowania o wartości szacunkowej ok 50 tys. jedno, czyli razem ok 100 tys. i będą dotyczyły sporządzenie audytu energetycznego, projektu oświetlenia budynków, projektów c.o., c.w, projektu wymiany instalacji wod.-kan., projektu wydzielenia pomieszczeń i zmiany ich funkcji, projektu docieplenie ścian oraz projektu remontu dachu stropów i klatki schodowej. Powyższe łączy to, że mogłyby zostać wykonane przez jednego Wykonawcę, mają trochę inne funkcje i służą trochę innemu celowi, gdyż w przypadku tych drugich wiemy dokładnie co planujemy zrobić w tych budynkach, jeśli chodzi o czas to te pierwsze robimy cyklicznie przez cały rok, te drugie przypadły nam dopiero teraz. Nie były uwzględnione w planie zamówień publicznych. Czy wszystkie te postępowania należy zsumować? Czy te dwa ostatnie zrobić odrębnym postępowaniem? Jeśli je połączymy wchodzimy już w stosowanie ustawy, jeśli nie będą do 30 tys euro. Jednakże nie chcemy zarzutu, że specjalnie zamówienie zostało dzielone celem uniknięcia ustawy.
0
2019-09-11 13:15 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

ekspertyza techniczna jest całkowicie odrębnym rodzajem dokumentu od audytu energetycznego - czasem może ale nie musi robić tego ten sam wykonawca. Audytor jest z listy, ekspertyzę robi budowlaniec z odpowiednimi uprawnieniami. Ja to dzielę jako osobne zwłaszcza gdy dotycza róznych obiektów.
ekspertyza techniczna jest całkowicie odrębnym rodzajem dokumentu od audytu energetycznego - czasem może ale nie musi robić tego ten sam wykonawca. Audytor jest z listy, ekspertyzę robi budowlaniec z odpowiednimi uprawnieniami. Ja to dzielę jako osobne zwłaszcza gdy dotycza róznych obiektów.
0
2019-09-11 15:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy