Forum


Powrót Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium

K.

Katarzyna .....

26

Zamawiający w treści siwz zastrzegł, że w przypadku gdy wadium będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzonego za zgodność z oryginałem i załączy oryginał tego dokumentu w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem wadium, co umożliwi Zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
Jeden z Wykonawców nie dostosował swojej oferty do powyższego wymogu i załączył oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium do oferty.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?
Czy może być to podstawa odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 siwz?
Zamawiający w treści siwz zastrzegł, że w przypadku gdy wadium będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzonego za zgodność z oryginałem i załączy oryginał tego dokumentu w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem wadium, co umożliwi Zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Jeden z Wykonawców nie dostosował swojej oferty do powyższego wymogu i załączył oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium do oferty. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Czy może być to podstawa odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 siwz?
0
2019-09-16 06:27 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Absolutnie nie,to tylko błąd formalny, oryginał wadium wniósł w sposób prawidłowy, czyli przed upływem terminu na składanie ofert, zamawiający posiada oryginał wadium oferta jest zabezpieczona.
Absolutnie nie,to tylko błąd formalny, oryginał wadium wniósł w sposób prawidłowy, czyli przed upływem terminu na składanie ofert, zamawiający posiada oryginał wadium oferta jest zabezpieczona.
0
2019-09-16 07:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy