Forum


Powrót termin gwarancji

I.

Ilona .....

3

Mam prośbę o potwierdzenie czy dobrze obliczam terminy gwarancji należytego wykonania umowy:

Data podpisania umowy 19.09.2019 r.
Data zakończenia realizacji - 31.10.2019 r.
Zwrot 70% zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy - do 30.11.2019 r.
Zwrot 30% zabezpieczenia z tytułu nieosunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi - 15.12.2024 r.

Bardzo proszę o potwierdzenie czy tak jest prawidłowo?
Mam prośbę o potwierdzenie czy dobrze obliczam terminy gwarancji należytego wykonania umowy: Data podpisania umowy 19.09.2019 r. Data zakończenia realizacji - 31.10.2019 r. Zwrot 70% zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy - do 30.11.2019 r. Zwrot 30% zabezpieczenia z tytułu nieosunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi - 15.12.2024 r. Bardzo proszę o potwierdzenie czy tak jest prawidłowo?
0
2019-09-17 09:44 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Przy założeniu że rękojmia trwa 5 lat to prawidłowo. Proszę też pamiętać że każde wydłużenie terminu realizacji umowy musi pociągać za sobą wydłużenie ZNWU
Przy założeniu że rękojmia trwa 5 lat to prawidłowo. Proszę też pamiętać że każde wydłużenie terminu realizacji umowy musi pociągać za sobą wydłużenie ZNWU
0
2019-09-17 10:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy