Forum


Powrót referencje z ostatnich 3 lat

K.

Kamil .....

2

Treść SIWZ mówi: Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium za należycie zrealizowane przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wrzesień 2019), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dodatkowe Usługi.

Moje pytanie brzmi: czy te 3 lata traktuje się rocznikowo czy przelicza się na dni? Mianowicie czy jeżeli jeden z oferentów, który działa od 2005 r. wykazał referencję z usługi trwającej od 01.01.2016 do 31.12.2016 to za tę usługę należy mu się punkt - bo 2019-3=2016 czy też ten punkt mu się nie należy - bo wrzesień 2019-3=wrzesień 2016?
Treść SIWZ mówi: Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium za należycie zrealizowane przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wrzesień 2019), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dodatkowe Usługi. Moje pytanie brzmi: czy te 3 lata traktuje się rocznikowo czy przelicza się na dni? Mianowicie czy jeżeli jeden z oferentów, który działa od 2005 r. wykazał referencję z usługi trwającej od 01.01.2016 do 31.12.2016 to za tę usługę należy mu się punkt - bo 2019-3=2016 czy też ten punkt mu się nie należy - bo wrzesień 2019-3=wrzesień 2016?
0
2019-09-17 11:50 1

J.

Joanna .....

68

Trzy lata wstecz w kontekście dokładnej daty składania ofert.
Trzy lata wstecz w kontekście dokładnej daty składania ofert.
0
2019-09-17 11:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy