Forum


Powrót Jak prawidłowo obliczyćna jaki okres Wykonawca ma wnieść gwrancję zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Anna .....

1

Jaki okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien wynikać z dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej ZNWU przy założeniu gdy umowa na roboty budowlane zostanie podpisana 12.09.2019r a wykonanie robót budowlanych będzie w dniu 20.09.2020 r + 5 letni okres gwarancji oferowany w ofercie przez Wykonawcę? czy zgodnie z ustawą Gwarant powinien odpowiadać z tytułu ZNWU na 100 % zabezpieczenia tylko do momentu wykonania robót budowlanych a później na okres rękojmi do 30% gwarancji? Czy mogą rozpisać w gwarancji że 70%- do momentu odbioru robót budowlanych a 30% do momentu końca rękojmi?

Jak to z tą gwarancją jest?
Jaki okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien wynikać z dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej ZNWU przy założeniu gdy umowa na roboty budowlane zostanie podpisana 12.09.2019r a wykonanie robót budowlanych będzie w dniu 20.09.2020 r + 5 letni okres gwarancji oferowany w ofercie przez Wykonawcę? czy zgodnie z ustawą Gwarant powinien odpowiadać z tytułu ZNWU na 100 % zabezpieczenia tylko do momentu wykonania robót budowlanych a później na okres rękojmi do 30% gwarancji? Czy mogą rozpisać w gwarancji że 70%- do momentu odbioru robót budowlanych a 30% do momentu końca rękojmi? Jak to z tą gwarancją jest?
0
2019-09-17 13:20 0

J.

Joanna .....

68

data podpisania umowy warunkuje datę wniesienia z.n.w.u. Może być wcześniejsza, identyczna z datą zawarcia, nigdy późniejsza.
data podpisania umowy warunkuje datę wniesienia z.n.w.u. Może być wcześniejsza, identyczna z datą zawarcia, nigdy późniejsza.
0
2019-09-17 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy