Forum


Powrót Wyjaśnienie dotyczące zaoferowanej ceny oferty art. 90 ust. 1

K.

Katarzyna .....

26

Ponieważ cena całkowita dwóch złożonych ofert jest co najmniej 30% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, muszę wezwać wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny ofertowej,
Czy w związku z powyższym, w wezwaniu skierowanym do wykonawców mam podać cały zakres określony w z art. 90 ust. 1 pkt. 1- 5, czy też mogę pominąć np. pkt. 5 dotyczący powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy - z uwagi, iż obaj wykonawcy nie wykazali udziału podwykonawców.
Ponieważ cena całkowita dwóch złożonych ofert jest co najmniej 30% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, muszę wezwać wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, Czy w związku z powyższym, w wezwaniu skierowanym do wykonawców mam podać cały zakres określony w z art. 90 ust. 1 pkt. 1- 5, czy też mogę pominąć np. pkt. 5 dotyczący powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy - z uwagi, iż obaj wykonawcy nie wykazali udziału podwykonawców.
0
2019-09-17 13:34 1

J.

Joanna .....

68

Oczywiście
Oczywiście
0
2019-09-17 13:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy