Forum


Powrót Zamówienia z wolnej ręki

K.

Katarzyna .....

26

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

W jaki sposób i w jakiej formie należy zawiadomić Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania?? Czy jest jakiś obowiązujący wzór zawiadomienia?
Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. W jaki sposób i w jakiej formie należy zawiadomić Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania?? Czy jest jakiś obowiązujący wzór zawiadomienia?
0
2019-09-17 13:42 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Można pisemnie, można pocztą elektroniczną, można przez epuap. Jest dowolność, trzeba tylko dochować terminu i napisać uzasadnienie faktyczne i prawne do zastosowania zamówienia z wolnej ręki.
Można pisemnie, można pocztą elektroniczną, można przez epuap. Jest dowolność, trzeba tylko dochować terminu i napisać uzasadnienie faktyczne i prawne do zastosowania zamówienia z wolnej ręki.
0
2019-09-17 13:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy