Forum


Powrót Oświadczenie o grupie kapitałowej

WK

Waldemar Kucharski

0

"Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ... "
Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej można złożyć razem z ofertą - jeśli nie należy się do grupy kapitałowej lub należąc do grupy kapitałowej i mając pewność, że nikt z grupy nie bierze udziału w postępowaniu przetargowym?
"Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ... " Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej można złożyć razem z ofertą - jeśli nie należy się do grupy kapitałowej lub należąc do grupy kapitałowej i mając pewność, że nikt z grupy nie bierze udziału w postępowaniu przetargowym?
0
2016-09-29 07:21 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Przepis brzmi jednoznacznie, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia.... składa oświadczenie. Wyjątkiem jest złożenie tylko jednej oferty w postępowaniu (opinia UZP).
Przepis brzmi jednoznacznie, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia.... składa oświadczenie. Wyjątkiem jest złożenie tylko jednej oferty w postępowaniu (opinia UZP).
1
2016-09-29 08:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy