Forum


Powrót Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zwrot

K.

Krystian .....

6

Witam,

Jak to wygląda jeśli chodzi o zwrot dokumentu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej po należytym wykonaniu przedmiotu umowy , z tym, że dokument gwarancji obejmuje zarówno zabezpieczenie z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy jak i 30% kwoty z tytułu rękojmi.
Nie możemy przecież teraz odesłać dokumentu gwarancji, który obejmuje też okres rękojmi. Czy coś w ogóle robić, pisać czy nie trzeba? Jak postępujecie?
pozdrawiam
Witam, Jak to wygląda jeśli chodzi o zwrot dokumentu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej po należytym wykonaniu przedmiotu umowy , z tym, że dokument gwarancji obejmuje zarówno zabezpieczenie z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy jak i 30% kwoty z tytułu rękojmi. Nie możemy przecież teraz odesłać dokumentu gwarancji, który obejmuje też okres rękojmi. Czy coś w ogóle robić, pisać czy nie trzeba? Jak postępujecie? pozdrawiam
0
2019-09-19 08:09 1

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Jeżeli obie opcje są w jednym dokumencie to nic się nie robi, dopiero po upływie okresu rękojmi trzeba to oddać, ale z reguły instytucje bankowe/ubezpieczeniowe się zabezpieczają i wprost wpisują że po upływie określonych terminów gwarancja staje się bezprzedmiotowa.
Jeżeli obie opcje są w jednym dokumencie to nic się nie robi, dopiero po upływie okresu rękojmi trzeba to oddać, ale z reguły instytucje bankowe/ubezpieczeniowe się zabezpieczają i wprost wpisują że po upływie określonych terminów gwarancja staje się bezprzedmiotowa.
0
2019-09-19 08:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy