Forum


Powrót Zwrot wadium

K.

Katarzyna .....

26

Czy na wniosek Wykonawcy, którego oferta została odrzucona, mogę dokonać zwrotu wadium, które zostało wniesione w pieniądzu.
Czy na wniosek Wykonawcy, którego oferta została odrzucona, mogę dokonać zwrotu wadium, które zostało wniesione w pieniądzu.
0
2019-09-19 13:09 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 500

Nie, zgodnie z art. 46 ust. 1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
Nie, zgodnie z art. 46 ust. 1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
0
2019-09-19 13:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy