Forum


Powrót dot. informacji zawartej w wykazie osób skierowanych do pracy

SB

Sylwia Baranowska

0

Proszę o pomoc w następującym temacie: Czy wykonawca zasłaniając się RODO może przedstawić tylko ogólny wykaz pracowników skierowanych do realizacji zadania na roboty budowlane, w którym znajdują się tylko ogólne dane , że zatrudnia kierowców i ilości 10 osób, operatorów w ilości 5 osób i robotników w ilości 4 osób ???
Proszę o pomoc w następującym temacie: Czy wykonawca zasłaniając się RODO może przedstawić tylko ogólny wykaz pracowników skierowanych do realizacji zadania na roboty budowlane, w którym znajdują się tylko ogólne dane , że zatrudnia kierowców i ilości 10 osób, operatorów w ilości 5 osób i robotników w ilości 4 osób ???
0
2019-09-19 15:11 0

A.

Agnieszka .....

0

Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Skoro Pani żądała w postepowaniu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonawca musi taki wykaz przedstawić. Oczywiście nie musi podawać adresu zamieszkania, nr PESEL itd. W kolejnym postępowaniu zalecam wpis mowiący o obowiązku przedstawienia przez wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu wymaganych osób w postępowaniu. Uniknie się wówczas podobnych sporów.
Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Skoro Pani żądała w postepowaniu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonawca musi taki wykaz przedstawić. Oczywiście nie musi podawać adresu zamieszkania, nr PESEL itd. W kolejnym postępowaniu zalecam wpis mowiący o obowiązku przedstawienia przez wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu wymaganych osób w postępowaniu. Uniknie się wówczas podobnych sporów.
0
2019-09-20 08:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy