Forum


Powrót mikro/mały/średni przedsiębiorca - brak informacji w formularzu oferty

M.

Marta .....

2

w formularzu oferty mam zapis:
"Oświadczamy, iż należymy/nie należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)."
Wykonawca ani nie skreślił, ani nie zaznaczył. Czy mam go wzywać do wyjaśnień z art. 87 ust. 1?
w formularzu oferty mam zapis: "Oświadczamy, iż należymy/nie należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)." Wykonawca ani nie skreślił, ani nie zaznaczył. Czy mam go wzywać do wyjaśnień z art. 87 ust. 1?
0
2019-09-20 08:56 0

K.

Katarzyna .....

27

Wezwać na podstawie art. 87 ust. 1 do złożenia wyjaśnień.
Wezwać na podstawie art. 87 ust. 1 do złożenia wyjaśnień.
0
2019-09-20 09:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy