Forum


Powrót Opis przedmiotu zamówienia a art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

M.

Mariusz .....

Fachowiec 176

Mamy zamiar ogłosić przetarg na usługę z zakresu koszenia łąk. Przetarg krajowy z dofinansowaniem. W siwz zawarty będzie zapis dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jak posiadanie ciagnika, przyczepy, zgrabiarki itp. Innych warunków nie będzie prócz tego co został wskazany. Nie ma potrzeby posiadać jakichś uprawnień w tym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Pzp 3a. "Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)". Czy w takim przetargu na koszenie łąk można zawrzeć zapis o następującej treści; "Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę pracowników na umowę o prace przy realizacji zamówienia" czy obowiązkowo należałoby zawrzeć zapis w siwz określający kogo Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zatrudnił na podstawie umowy o pracę ? Przy tym przetargu na koszenie łąk ciężko jest wskazać. Za wszelką pomoc w tym zakresie dziękuje
Mamy zamiar ogłosić przetarg na usługę z zakresu koszenia łąk. Przetarg krajowy z dofinansowaniem. W siwz zawarty będzie zapis dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jak posiadanie ciagnika, przyczepy, zgrabiarki itp. Innych warunków nie będzie prócz tego co został wskazany. Nie ma potrzeby posiadać jakichś uprawnień w tym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Pzp 3a. "Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)". Czy w takim przetargu na koszenie łąk można zawrzeć zapis o następującej treści; "Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na umowę o prace przy realizacji zamówienia" czy obowiązkowo należałoby zawrzeć zapis w siwz określający kogo Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zatrudnił na podstawie umowy o pracę ? Przy tym przetargu na koszenie łąk ciężko jest wskazać. Za wszelką pomoc w tym zakresie dziękuje
0
2019-09-21 20:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

To nie jest warunek do stawiania i zapisywania, albo jakieś czynności w realizacji zamówienia wymagają zatrudnienia pracowników na umowę o pracę (zgodnie z KP) albo nie wymagają. Jeżeli czynności będą wykonywać zwykli pracownicy koszący lub zgrabiający trawę to powinniście to wpisać w SIWZ i wymagać podczas umowy.
To nie jest warunek do stawiania i zapisywania, albo jakieś czynności w realizacji zamówienia wymagają zatrudnienia pracowników na umowę o pracę (zgodnie z KP) albo nie wymagają. Jeżeli czynności będą wykonywać zwykli pracownicy koszący lub zgrabiający trawę to powinniście to wpisać w SIWZ i wymagać podczas umowy.
0
2019-09-22 11:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy