Forum


Powrót Termin realizacji w ofercie

A.

Agata .....

1

Zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy termin realizacji został określony na 29.11.2019. Wykonawca w druku oferta miał oświadczyć, że wykona zamówienie w terminie do 29.11.2019 (wpisane na sztywno nic nie musiał uzupełniać) oraz że akceptuje warunki określone w SIWZ i wzorze umowy. Jeden z wykonawców w złożonej przez siebie ofercie zmienił datę na 31.11.2019. Moje pytanie czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ czy może wyjaśnić i poprawić jako inną omyłkę?
Zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy termin realizacji został określony na 29.11.2019. Wykonawca w druku oferta miał oświadczyć, że wykona zamówienie w terminie do 29.11.2019 (wpisane na sztywno nic nie musiał uzupełniać) oraz że akceptuje warunki określone w SIWZ i wzorze umowy. Jeden z wykonawców w złożonej przez siebie ofercie zmienił datę na 31.11.2019. Moje pytanie czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ czy może wyjaśnić i poprawić jako inną omyłkę?
0
2019-09-24 14:31 1

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

Wezwałabym Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a po ich otrzymaniu ew. poprawiła to jako inną omyłkę. Nie wiadomo co Wykonawca chciał wpisać - data 31..11 nie występuje w kalendarzu więc możliwe, żre chciał ten termin skrócić do 31.10 albo samowolnie wydłużyć do 31.12. Tego nie wiadomo i najlepiej to wyjaśnić.
Wezwałabym Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a po ich otrzymaniu ew. poprawiła to jako inną omyłkę. Nie wiadomo co Wykonawca chciał wpisać - data 31..11 nie występuje w kalendarzu więc możliwe, żre chciał ten termin skrócić do 31.10 albo samowolnie wydłużyć do 31.12. Tego nie wiadomo i najlepiej to wyjaśnić.
0
2019-09-24 15:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy