Forum


Powrót unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a

A.

Anna .....

0

Czy w przypadku nieprzyznania kredytu lub środków z obligacji, o które starał się Zamawiający, można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a (oczywiście pod warunkiem zawarcia tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu)?;
treść art.93 ust. 1a: "Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: [...]"
Czy w przypadku nieprzyznania kredytu lub środków z obligacji, o które starał się Zamawiający, można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a (oczywiście pod warunkiem zawarcia tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu)?; treść art.93 ust. 1a: "Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: [...]"
0
2019-09-24 14:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Nie można. proszę się zapoznać z opinią UZP:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/uniewaznienie-postepowania-na-podstawie-art.-93-ust.-1a-ustawy-pzp
Nie można. proszę się zapoznać z opinią UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/uniewaznienie-postepowania-na-podstawie-art.-93-ust.-1a-ustawy-pzp
0
2019-09-25 07:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy