Forum


Powrót brak w ofercie pozacenowego kryterium oceny

Małgorzata Łabanowska

2

Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę do siedziby zamawiającego urządzenia X. Jednym z pozacenowych kryteriów oceny ofert było usuwanie usterek w siedzibie zamawiającego z wagą 5%. W formularzu oferty było oświadczenie, że wykonawca usunie usterki u Zamawiającego/ wykonawca usunie usterki poza siedzibą zamawiającego. Wykonawca miał odpowiednio wykreślić zapis (za usuwanie usterek w siedzibie było 100 pkt., za usuwanie poza siedzibą 0 pkt.). Niestety jeden z wykonawców pozostawił zapis bez wykreślenia. Czy w związku z tym oferta podlega ocenie i za to kryterium dostanie 0 pkt., czy oferta jest do odrzucenia - na jakiej podstawie, czy należy poprosić wykonawcę o wyjaśnienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę do siedziby zamawiającego urządzenia X. Jednym z pozacenowych kryteriów oceny ofert było usuwanie usterek w siedzibie zamawiającego z wagą 5%. W formularzu oferty było oświadczenie, że wykonawca usunie usterki u Zamawiającego/ wykonawca usunie usterki poza siedzibą zamawiającego. Wykonawca miał odpowiednio wykreślić zapis (za usuwanie usterek w siedzibie było 100 pkt., za usuwanie poza siedzibą 0 pkt.). Niestety jeden z wykonawców pozostawił zapis bez wykreślenia. Czy w związku z tym oferta podlega ocenie i za to kryterium dostanie 0 pkt., czy oferta jest do odrzucenia - na jakiej podstawie, czy należy poprosić wykonawcę o wyjaśnienia.
0
2016-09-29 11:44 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Wg mnie to odrzuciłbym ofertę jako niezgodną z SIWZ. Taka informacja stanowi kryterium oceny ofert (tak jak cena).
Wg mnie to odrzuciłbym ofertę jako niezgodną z SIWZ. Taka informacja stanowi kryterium oceny ofert (tak jak cena).
1
2016-09-29 11:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy