Forum


Powrót oświadczenie o bezstronności

M.

Małgorzata .....

0

Jeżeli członek komisji podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, to przez jaki okres to obowiązuje? Po jakim czasie może być dalej członkiem komisji przetargowej?
Jeżeli członek komisji podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, to przez jaki okres to obowiązuje? Po jakim czasie może być dalej członkiem komisji przetargowej?
0
2019-09-26 09:47 0

T.

Tomasz .....

42

Wykluczenie obowiązuje do czasu ustania danej przesłanki - czyli do czasu aż członek komisji przestanie pozostawać z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
Oczywiście osoba taka może być członkiem komisji przetargowej w innych postępowaniach - tj. takich w których dany wykonawca nie bierze udziału.
Wykluczenie obowiązuje do czasu ustania danej przesłanki - czyli do czasu aż członek komisji przestanie pozostawać z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Oczywiście osoba taka może być członkiem komisji przetargowej w innych postępowaniach - tj. takich w których dany wykonawca nie bierze udziału.
0
2019-09-26 10:39 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy