Forum


Powrót Kosztorys cenowy tylko zaparafowany

M.

Magdalena .....

0

Wykonawca podpisał formularz oferty poprzez złożenie parafy i pieczęci z imieniem i nazwiskiem. Natomiast kosztorys cenowy został jedynie zaparafowany na każdej stronie, bez pieczęci. W SIWZ mam zapis, że dokumenty (w tym kosztorys cenowy) powinien być przedstawiony do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej formułą "za zgodność z oryginałem". Czy oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, czyli że jej treść nie odpowiada treści SIWZ?
Wykonawca podpisał formularz oferty poprzez złożenie parafy i pieczęci z imieniem i nazwiskiem. Natomiast kosztorys cenowy został jedynie zaparafowany na każdej stronie, bez pieczęci. W SIWZ mam zapis, że dokumenty (w tym kosztorys cenowy) powinien być przedstawiony do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej formułą "za zgodność z oryginałem". Czy oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, czyli że jej treść nie odpowiada treści SIWZ?
0
2019-09-26 13:55 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Jeśli z treści SIWZ (załączników, w tym wzoru kosztorysu ofertowego) nie wynika jednoznacznie, że kosztorys miał być podpisany, to uważam, że będzie ok.
Jeśli z treści SIWZ (załączników, w tym wzoru kosztorysu ofertowego) nie wynika jednoznacznie, że kosztorys miał być podpisany, to uważam, że będzie ok.
0
2019-09-26 14:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy