Forum


Powrót Opis przedmiotu zamówienia a art. 29ust.3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a

DS

Daniel Sobolewski

0

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Moje pytanie: czy za każdym razem robiąc postępowanie na usługi lub RB mam uwzględniać ten zapis? Nawet w przypadku, gdy nie ma konieczności zawarcia umowy o pracę?
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Moje pytanie: czy za każdym razem robiąc postępowanie na usługi lub RB mam uwzględniać ten zapis? Nawet w przypadku, gdy nie ma konieczności zawarcia umowy o pracę?
0
2016-09-29 12:09 0

MK

Marzena Krukowska

0

Zawsze gdy wykonywane czynności wpisują się w art 22 prim kp, czyli pracownik wykonawcy wykonuje określoną pracę, w określonym czasie i musi ona byc wykonywana pod nadzorem kierownika Wykonawcy.
Zawsze gdy wykonywane czynności wpisują się w art 22 prim kp, czyli pracownik wykonawcy wykonuje określoną pracę, w określonym czasie i musi ona byc wykonywana pod nadzorem kierownika Wykonawcy.
0
2016-09-29 12:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy