Forum


Powrót proszę o wyjaśnienie zapisu dot. stawki VAT

A.

Agnieszka .....

12

Czy powinnam stosować poniższy zapis o doliczeniu podatku do ceny oferty, jeśli Wykonawca podaje mi końcową cenę brutto w Formularzu? Kiedy taki zapis stosujemy w SIWZ?
"Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT. "
Czy powinnam stosować poniższy zapis o doliczeniu podatku do ceny oferty, jeśli Wykonawca podaje mi końcową cenę brutto w Formularzu? Kiedy taki zapis stosujemy w SIWZ? "Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT. "
0
2019-09-27 14:03 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

Stosuję zawsze. Kiedy doliczać? Przykład:
5 rzeczy z podatkiem zwykłym w kwocie x +vat
5 rzeczy z odwróconym w kwocie x1 + vat 1
W ofercie oprócz informacji o ilości odwróconego wykonawca podaje Ci cenę brutto jaka chce od Ciebie. x+x1+vat i tyle, Ty musisz doliczyć vat1 do oceny
Stosuję zawsze. Kiedy doliczać? Przykład: 5 rzeczy z podatkiem zwykłym w kwocie x +vat 5 rzeczy z odwróconym w kwocie x1 + vat 1 W ofercie oprócz informacji o ilości odwróconego wykonawca podaje Ci cenę brutto jaka chce od Ciebie. x+x1+vat i tyle, Ty musisz doliczyć vat1 do oceny
0
2019-09-27 15:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy