Forum


Powrót Przerwa w TZO

A.

Agata .....

1

Termin związania ofertą upłynął w niedziele 08.09, w poniedziałek (09.09) wykonawca przesłał pismo, że przedłuża TZO oraz wadium o 1 dzień to jest 10.09. , następnie przesłał jeszcze kilka pism przedłużających TZO o kolejny okres czasu. Moje pytanie brzmi, czy Wykonawca, pomimo tego jednego dnia przerwy jest skutecznie związany ofertą i możliwy jest wybór jego oferty a w konsekwencji zawarcie umowy?
Termin związania ofertą upłynął w niedziele 08.09, w poniedziałek (09.09) wykonawca przesłał pismo, że przedłuża TZO oraz wadium o 1 dzień to jest 10.09. , następnie przesłał jeszcze kilka pism przedłużających TZO o kolejny okres czasu. Moje pytanie brzmi, czy Wykonawca, pomimo tego jednego dnia przerwy jest skutecznie związany ofertą i możliwy jest wybór jego oferty a w konsekwencji zawarcie umowy?
0
2019-09-29 20:16 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Związanie ofertą musi być przez cały okres, nie z przerwami. Sprawdziłabym dokładnie terminy - można poprosić radcę o sprawdzenie o opinie.
Związanie ofertą musi być przez cały okres, nie z przerwami. Sprawdziłabym dokładnie terminy - można poprosić radcę o sprawdzenie o opinie.
0
2019-09-30 09:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy