Forum


Powrót Zamówienia uzupełniające art. 67 ust. 1 pkt 6

M.

Malwina .....

10

Właśnie przygotowuje zaproszenie do negocjacji z art. 67 ust. 1 pkt 6 w związku z czym mam kilka pytań. Podstawowe zamówienie było udzielone w PN powyżej progu unijnego:
- Czy w zaproszeniu muszę ująć, że Wykonawca musi spełniać te same warunki udziału w postępowaniu i musi on przedłożyć w tym zakresie (tj. np. polisa OC, wykaz usług itd.)? Wszystkie te dokumenty posiadam, ponieważ były złożone w podstawowym postępowaniu.
- Czy muszę zrobić ogłoszenie w DUUE? Jeżeli tak to będzie to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
- Czy Wykonawca musi przedłożyć JEDZ czy oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia?
Właśnie przygotowuje zaproszenie do negocjacji z art. 67 ust. 1 pkt 6 w związku z czym mam kilka pytań. Podstawowe zamówienie było udzielone w PN powyżej progu unijnego: - Czy w zaproszeniu muszę ująć, że Wykonawca musi spełniać te same warunki udziału w postępowaniu i musi on przedłożyć w tym zakresie (tj. np. polisa OC, wykaz usług itd.)? Wszystkie te dokumenty posiadam, ponieważ były złożone w podstawowym postępowaniu. - Czy muszę zrobić ogłoszenie w DUUE? Jeżeli tak to będzie to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? - Czy Wykonawca musi przedłożyć JEDZ czy oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia?
0
2019-10-01 10:15 0

M.

Malwina .....

10

Ponowie swoje pytanie wobec powyższego, czy korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 6/7 muszę zapraszać danego wykonawcę do negocjacji??
Moim zdaniem te ceny przetargowe nie podlegają negocjacjom. Proszę o pomoc w tym temacie.
Ponowie swoje pytanie wobec powyższego, czy korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 6/7 muszę zapraszać danego wykonawcę do negocjacji?? Moim zdaniem te ceny przetargowe nie podlegają negocjacjom. Proszę o pomoc w tym temacie.
0
2019-12-10 18:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy