Forum


Powrót Wolna ręka po unieważnieniu postępowania z ofertami częściowymi

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 357

Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w procedurze unijnej (udzielenie kredytu) z dopuszczeniem składania ofert częściowych (4 części zamówienia). Oba postępowanie zostało unieważnione we wszystkich częściach, z powodu braku ofert. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, we wszystkich częściach. Czy w takiej sytuacji należy negocjować z jednym (tym samym) wykonawcą we wszystkich częściach, czy można negocjować każdą część oddzielnie z innym wykonawcą.
Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w procedurze unijnej (udzielenie kredytu) z dopuszczeniem składania ofert częściowych (4 części zamówienia). Oba postępowanie zostało unieważnione we wszystkich częściach, z powodu braku ofert. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, we wszystkich częściach. Czy w takiej sytuacji należy negocjować z jednym (tym samym) wykonawcą we wszystkich częściach, czy można negocjować każdą część oddzielnie z innym wykonawcą.
0
2019-10-02 13:47 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Może lepiej się zastanowić na zmianą wymogów, warunków i ogłosić jeszcze raz. Dziwne jest dla mnie to, że nie znalazł się ani jeden wykonawca w PN na żadną z części, a teraz nagle jest z kim negocjować na wszystkie części? Postępowanie prowadziłaś jedno z podziałem na 4 części lub równie dobrze mogłaś prowadzić 4 odrębne postępowania. Z art. 66 pzp wnioskuję, że należy negocjować każdą część oddzielnie z jednym wykonawcą.
Może lepiej się zastanowić na zmianą wymogów, warunków i ogłosić jeszcze raz. Dziwne jest dla mnie to, że nie znalazł się ani jeden wykonawca w PN na żadną z części, a teraz nagle jest z kim negocjować na wszystkie części? Postępowanie prowadziłaś jedno z podziałem na 4 części lub równie dobrze mogłaś prowadzić 4 odrębne postępowania. Z art. 66 pzp wnioskuję, że należy negocjować każdą część oddzielnie z jednym wykonawcą.
0
2019-10-02 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy