Forum


Powrót osoby uprawnione do podpisania gwarancji ubezpieczeniowej wypłaty wadium

K.

Katarzyna .....

9

Otrzymałam gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium. w treści gwarancji brak wskazania osób upoważnionych do reprezentowania Gwaranta.
Dokument podpisany przez 2 osoby podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
Brak również Pełnomocnictwa dla kogoś kto wystawia takie gwarancje. Czy w takiej sytuacji wzywać o uzupełnienie pełnomocnictwa dla tych osób które podpisały te gwarancje.
Otrzymałam gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium. w treści gwarancji brak wskazania osób upoważnionych do reprezentowania Gwaranta. Dokument podpisany przez 2 osoby podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Brak również Pełnomocnictwa dla kogoś kto wystawia takie gwarancje. Czy w takiej sytuacji wzywać o uzupełnienie pełnomocnictwa dla tych osób które podpisały te gwarancje.
0
2019-10-02 14:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Ustawa PZP nie narzuca obowiązku weryfikowania osób które podpisały gwarancje ubezpieczeniowe.
Ustawa PZP nie narzuca obowiązku weryfikowania osób które podpisały gwarancje ubezpieczeniowe.
0
2019-10-02 15:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy