Forum


Powrót Mam pytanie odnośnie ćwiczeń n1 ze Szkolenia Jerzego Czabana

T.

Tomasz .....

6

ĆWICZENIE 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
:
Najważniejszym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest opis przedmiotu zamówienia publicznego. Zamawiający, tworząc ten opis definiuje swoje potrzeby związane z dostawami, usługami i robotami budowlanymi. Zapoznaj się z poniższymi fragmentami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1.„Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego HPPSC2210 o symbolach:
HPC6656A56
HPC6657A57
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowane tonery będą oryginalne, nowe i nieregenerowane.”

2.„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ryz papieru kserograficznego formatuA4.”

PYTANIE:
-Jakie masz uwagi do w/w fragmentów SIWZ?
-W jakich przypadkach dopuszczalne jest, przy opisie przedmiotu zamówienia, użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia?
ĆWICZENIE 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) : Najważniejszym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest opis przedmiotu zamówienia publicznego. Zamawiający, tworząc ten opis definiuje swoje potrzeby związane z dostawami, usługami i robotami budowlanymi. Zapoznaj się z poniższymi fragmentami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 1.„Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego HPPSC2210 o symbolach: HPC6656A56 HPC6657A57 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowane tonery będą oryginalne, nowe i nieregenerowane.” 2.„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ryz papieru kserograficznego formatuA4.” PYTANIE: -Jakie masz uwagi do w/w fragmentów SIWZ? -W jakich przypadkach dopuszczalne jest, przy opisie przedmiotu zamówienia, użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia?
0
2019-10-03 10:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy