Forum


Powrót Zasób czy podwykonawca?

A.

Anna .....

1

Zamawiający, w ogłoszonym przetargu, w ramach warunku udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert, zażądał udziału m.in. dwóch osób o określonym wykształceniu i doświadczeniu. Żaden z pracowników Wykonawcy nie posiada takich kompetencji, planuje zatem zawrzeć umowę zlecenie z osobą fizyczną oraz osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą. 

Czy oznacza to, że wykonawca polega na zasobach w rozumieniu art.22a pzp? Czy te osoby są tylko podwykonawcami? 
Zamawiający, w ogłoszonym przetargu, w ramach warunku udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert, zażądał udziału m.in. dwóch osób o określonym wykształceniu i doświadczeniu. Żaden z pracowników Wykonawcy nie posiada takich kompetencji, planuje zatem zawrzeć umowę zlecenie z osobą fizyczną oraz osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą.  Czy oznacza to, że wykonawca polega na zasobach w rozumieniu art.22a pzp? Czy te osoby są tylko podwykonawcami? 
0
2019-10-06 22:14 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Tu jest przykład podmiotu trzeciego, który jest również podwykonawcą. (art. 22a ust. 4)
Tu jest przykład podmiotu trzeciego, który jest również podwykonawcą. (art. 22a ust. 4)
0
2019-10-07 07:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy