Forum


Powrót 31 pytań do Łukasza Czabana - wrzesień 2019

K.

Katarzyna .....

0

W ramach pytań postawionych podczas czatu padło m.in to:
(3) "Czy dokument elektroniczny KRK powinien zawierać podpis elektroniczny? Czy Zamawiający może przyjąć dokumenty z KRK elektronicznego tylko z podpisem Wykonawcy?"
Pan Łukasz odpowiedział:
"Zgodnie z art 19a ustawy o KRK elektroniczny dokument przekazany za pomocą systemu teleinformatycznego nie jest podpisywany podpisem elektronicznym"
Pytający zapytał ponownie (19) "Zgodnie z art 19a ustawy o KRK elektroniczny dokument przekazany za pomocą systemu teleinformatycznego nie jest podpisywany podpisem
elektronicznym - niestety nie doszukałam się tego w tym artykule. Czy dołączony pdf bez podpisu na pewno można uznać?
Pan Łukasz odpowiedział: "19a nie mówi że ma być opatrzony podpisem, co oznacza że bez podpisu jest ok".

Mam wrażenie, że art. 19a ustawy o KRK nie dotyczy dokumentów wydawanych za pośrednictwem systemu informatycznego, a jedynie złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Natomiast z art. 20 ust. 3 tejże ustawy wynika wprost: " Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania."

Czy ktoś z Państwa również ma wrażenie, że udzielona podczas czatu odpowiedź jest błędna?
W ramach pytań postawionych podczas czatu padło m.in to: (3) "Czy dokument elektroniczny KRK powinien zawierać podpis elektroniczny? Czy Zamawiający może przyjąć dokumenty z KRK elektronicznego tylko z podpisem Wykonawcy?" Pan Łukasz odpowiedział: "Zgodnie z art 19a ustawy o KRK elektroniczny dokument przekazany za pomocą systemu teleinformatycznego nie jest podpisywany podpisem elektronicznym" Pytający zapytał ponownie (19) "Zgodnie z art 19a ustawy o KRK elektroniczny dokument przekazany za pomocą systemu teleinformatycznego nie jest podpisywany podpisem elektronicznym - niestety nie doszukałam się tego w tym artykule. Czy dołączony pdf bez podpisu na pewno można uznać? Pan Łukasz odpowiedział: "19a nie mówi że ma być opatrzony podpisem, co oznacza że bez podpisu jest ok". Mam wrażenie, że art. 19a ustawy o KRK nie dotyczy dokumentów wydawanych za pośrednictwem systemu informatycznego, a jedynie złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Natomiast z art. 20 ust. 3 tejże ustawy wynika wprost: " Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania." Czy ktoś z Państwa również ma wrażenie, że udzielona podczas czatu odpowiedź jest błędna?
0
2019-10-07 10:32 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

zadenz tego typu dokumentów nie wymaga podpisu elektronicznego KRK; KRS, CEiDG w ścieżce na wyduku o tym pisze
zadenz tego typu dokumentów nie wymaga podpisu elektronicznego KRK; KRS, CEiDG w ścieżce na wyduku o tym pisze
0
2019-10-07 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy