Forum


Powrót Analiza JEDZ

M.

Monika .....

27

Zamawiający w SIWZ wskazał, że w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV formularza JEDZ, która stanowić będzie ogólne oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W związku, z tym Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza JEDZ. W tym przypadku Zamawiający dokona właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Sprawdziłam JEDZ najkorzystniejszego wykonawcy. Wszystko jest OK tylko mam jedną wątpliwość. Wykonawca oprócz sekcji alfa wpisał w sekcji A dot. kompetencji w pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym) KRS oraz w pkt. 2 (w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji...) wpisał wymagane zezwolenie. Patrząc na instrukcje JEDZ-a UZP pkt 1 dotyczy niby KRS ale potem pisze o zezwoleniach w pkt 2 niby też dotyczy zezwoleń.

Czy tak wypełniony JEDZ jest poprawny? Na potwierdzenie będę mieć dokumenty tj. wykonawca będzie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów w tym zezwolenia. KRS pobiorę ze strony internetowej.
Zamawiający w SIWZ wskazał, że w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV formularza JEDZ, która stanowić będzie ogólne oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W związku, z tym Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza JEDZ. W tym przypadku Zamawiający dokona właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Sprawdziłam JEDZ najkorzystniejszego wykonawcy. Wszystko jest OK tylko mam jedną wątpliwość. Wykonawca oprócz sekcji alfa wpisał w sekcji A dot. kompetencji w pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym) KRS oraz w pkt. 2 (w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji...) wpisał wymagane zezwolenie. Patrząc na instrukcje JEDZ-a UZP pkt 1 dotyczy niby KRS ale potem pisze o zezwoleniach w pkt 2 niby też dotyczy zezwoleń. Czy tak wypełniony JEDZ jest poprawny? Na potwierdzenie będę mieć dokumenty tj. wykonawca będzie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów w tym zezwolenia. KRS pobiorę ze strony internetowej.
0
2019-10-08 09:09 0

M.

Monika .....

27

Ktoś coś?
Ktoś coś?
0
2019-10-09 11:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy