Forum


Powrót Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację części zamówienia

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Wiadomo, że obowiązkiem zamawiającego jest szacowanie wartości zamówienia dla każdej części oraz oszacowanie sumaryczne wszystkich części. Czy zamawiający powinien podawać - podczas otwarcia ofert - kwoty jakie przeznacza na każdą część zamówienia, czy wystarczy podać kwotę dotyczącą całego zamówienia? Wydaje się zasadne podawanie kwot na każdą część - inaczej nie można unieważnić postępowania na daną część, gdy cena najkorzystniejszej oferty na daną część przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył.
Wiadomo, że obowiązkiem zamawiającego jest szacowanie wartości zamówienia dla każdej części oraz oszacowanie sumaryczne wszystkich części. Czy zamawiający powinien podawać - podczas otwarcia ofert - kwoty jakie przeznacza na każdą część zamówienia, czy wystarczy podać kwotę dotyczącą całego zamówienia? Wydaje się zasadne podawanie kwot na każdą część - inaczej nie można unieważnić postępowania na daną część, gdy cena najkorzystniejszej oferty na daną część przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył.
1
2016-09-30 07:19 0

M.

Marta .....

0

Powinno się podawać dla każdej części
Powinno się podawać dla każdej części
1
2016-09-30 09:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy