Forum


Powrót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do UE

K.

Katarzyna .....

26

Postępowanie unijne, unieważniłam jedną część zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...) i mam problem bo w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia są przewidziane dwie możliwości:
1. Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
2. Inne przyczyny (przerwanie procedury) Dane referencyjne ogłoszenia: ......-.................. (rok, nr dokumentu)
Więcej opcji nie ma, żadna nie pasuje. Jak postąpić? Czy bezpieczniej zaznaczyć opcję 1, bo opcja 2 to całkowicie odpada.
Postępowanie unijne, unieważniłam jedną część zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...) i mam problem bo w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia są przewidziane dwie możliwości: 1. Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone 2. Inne przyczyny (przerwanie procedury) Dane referencyjne ogłoszenia: ......-.................. (rok, nr dokumentu) Więcej opcji nie ma, żadna nie pasuje. Jak postąpić? Czy bezpieczniej zaznaczyć opcję 1, bo opcja 2 to całkowicie odpada.
0
2019-10-10 06:54 1

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

zdecydowanie 1.
zdecydowanie 1.
0
2019-10-10 07:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy