Forum


Powrót Wykaz wykonanych usług

A.

Anna .....

0

Wykonawca w wykazie wykonanych usług wskazał usługę rozpoczętą 01.09.2016 r. a zakończoną 31.08.2019 r., termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.09.2019 r., czy można tą usługę uznać jeśli data rozpoczęcia nie mieści się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca w wykazie wykonanych usług wskazał usługę rozpoczętą 01.09.2016 r. a zakończoną 31.08.2019 r., termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.09.2019 r., czy można tą usługę uznać jeśli data rozpoczęcia nie mieści się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
0
2019-10-10 12:44 0

M.

Monika .....

8

liczymy od daty zakończenia (wykonania) zamówienia
liczymy od daty zakończenia (wykonania) zamówienia
0
2019-10-10 12:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy