Forum


Powrót ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Procedura odwrócona 24aa. Wykonawca odmawia podpisania umowy. Chcę wybrać następnego więc stosuje art. 24aa ust 2 – czyli badam, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu następnego wykonawcę tj. tego który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Czy ja dobrze rozumiem? – bo art. 94 ust 3 ma zastosowanie wówczas, gdybym przeprowadzała procedurę zwykłą, czyli badała wszystkie oferty przed rankingiem ofert tj. Zamawiający może wybrać ofertę naj. Spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny(…)
Procedura odwrócona 24aa. Wykonawca odmawia podpisania umowy. Chcę wybrać następnego więc stosuje art. 24aa ust 2 – czyli badam, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu następnego wykonawcę tj. tego który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Czy ja dobrze rozumiem? – bo art. 94 ust 3 ma zastosowanie wówczas, gdybym przeprowadzała procedurę zwykłą, czyli badała wszystkie oferty przed rankingiem ofert tj. Zamawiający może wybrać ofertę naj. Spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny(…)
0
2019-10-10 12:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Ja bym zrobił kolejny ranking i wtedy badał najwyżej ocenionego spośród pozostałych ofert.
Ja bym zrobił kolejny ranking i wtedy badał najwyżej ocenionego spośród pozostałych ofert.
0
2019-10-10 12:59 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy