Forum


Powrót dokument podwykonawcy

N.

Nina .....

6

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał , że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie część zamówienia (około 20% zamówienia). Zamawiający w SIWZ wskazał, iż wykonawca może powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Czy taki podwykonawca składa tylko, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, czy jeszcze jakieś inne dokumenty?
Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał , że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie część zamówienia (około 20% zamówienia). Zamawiający w SIWZ wskazał, iż wykonawca może powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Czy taki podwykonawca składa tylko, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, czy jeszcze jakieś inne dokumenty?
0
2019-10-10 13:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

To zależy co zamawiający wskazał w SIWZ, dodatkowo pytanie czy ten podwykonawca jest również podmiotem trzecim?
To zależy co zamawiający wskazał w SIWZ, dodatkowo pytanie czy ten podwykonawca jest również podmiotem trzecim?
0
2019-10-10 13:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy