Forum


Powrót Sp. z o.o. Sp. k.

M.

Mariusz .....

Fachowiec 175

W przetargu została złożona oferta przez firmę X Sp. zo.o. sp.k. Oferta została podpisana przez Prezesa zarządu Jerzy Nowak. Do oferty został załączony KRS, gdzie w dziale 2 - wspólnicy reprezentujący spółkę, gdzie sposób reprezentacji jest następujący "NOWYM CZŁONKIEM ZARZADU WSPÓLNIKA - KOMPLEMENTARIUSZA firmy x SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST WICEPREZES - Jan Kowalski". W dziale 2 podrubryka 1 dane wspólników reprezentujących spółkę wskazana jest firma x sp. zo.o. i tam jest wskazana forma reprezentacji tj. DO SKŁADANIA OSWIADCZEN WOLI W ZAKRSIE PRAW I OBOWIAZKÓW SPÓŁKI, ZAWIERANIA
UMÓW I ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNATRZ, TAKZE W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZADU." Zarówno Pan Nowak - Prezes i Pan Kowalski - Wiceprezes wchodzą w skład tej firmy X sp. zo.o.. czy oferta wykonawcy X sp.z.o.o sp.k. jest prawidłowo podpisana i nalęzy przyjąc ta ofertę? Z góry dziękuje za udzielona pomoc w tym zakresie.
W przetargu została złożona oferta przez firmę X Sp. zo.o. sp.k. Oferta została podpisana przez Prezesa zarządu Jerzy Nowak. Do oferty został załączony KRS, gdzie w dziale 2 - wspólnicy reprezentujący spółkę, gdzie sposób reprezentacji jest następujący "NOWYM CZŁONKIEM ZARZADU WSPÓLNIKA - KOMPLEMENTARIUSZA firmy x SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST WICEPREZES - Jan Kowalski". W dziale 2 podrubryka 1 dane wspólników reprezentujących spółkę wskazana jest firma x sp. zo.o. i tam jest wskazana forma reprezentacji tj. DO SKŁADANIA OSWIADCZEN WOLI W ZAKRSIE PRAW I OBOWIAZKÓW SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNATRZ, TAKZE W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZADU." Zarówno Pan Nowak - Prezes i Pan Kowalski - Wiceprezes wchodzą w skład tej firmy X sp. zo.o.. czy oferta wykonawcy X sp.z.o.o sp.k. jest prawidłowo podpisana i nalęzy przyjąc ta ofertę? Z góry dziękuje za udzielona pomoc w tym zakresie.
0
2019-10-12 14:49 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 624

Opis nie jest dla mnie do końca zrozumiały. Nie mniej spółkę z oo sk reprezentuje komplementariusz. Jeśli komplementariuszem jest spółka z o.o., to ofertę podpisują osoby lub osoba - zgodnie z reprezentacją tej spółki tj. spółki z o.o. Trzeba sprawdzić KRS spółki komandytowej i spółki z o.o., czy Pan Jerzy Nowak reprezentuje komplementariusza.
Opis nie jest dla mnie do końca zrozumiały. Nie mniej spółkę z oo sk reprezentuje komplementariusz. Jeśli komplementariuszem jest spółka z o.o., to ofertę podpisują osoby lub osoba - zgodnie z reprezentacją tej spółki tj. spółki z o.o. Trzeba sprawdzić KRS spółki komandytowej i spółki z o.o., czy Pan Jerzy Nowak reprezentuje komplementariusza.
0
2019-10-14 11:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy